Zakres usług

Zakres usług

Operaty i opracowania wykonywane są indywidualnie lub przez zespół Rzeczoznawców Majątkowych. Współpracuję z rzeczoznawcami na terenie całego kraju.
Obszarem mojej działalności jest teren całej Polski.

Wyceny nieruchomości wykonuję dla:
– osób fizycznych, różnych instytucji, m.in. dla banków, sądów, urzędów skarbowych.

Wyceny wykonuję na takie potrzeby jak:
– zabezpieczenia kredytów bankowych
– zamiany, sprzedaży czy negocjacji
– wniesienia aportu
– aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste przekształceń
– naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania
– określenia podatków od spadków i darowizn

Zakres moich usług obejmuje również:

1) Pośrednictwo pracy dla pracowników.
2) Pośrednictwo pracy dla pracodawców.
3) Działalność związana z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez internet.
4) Weryfikacja kandydatów do pracy, przeszkolenie i kierowanie do pracy.
5) Kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej.
6) Szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
7) Kwalifikacyjne kursy zawodowe.
8) Kursy umiejętności zawodowych.
9) Kursy kompetencji ogólnych.

Praca jest moją pasją, dzięki temu to co robię, robię z przyjemnością.

KONTAKT