Ruchomości

Wycena ruchomości

Wykonuje wyceny wszystkich obiektów ruchomych ujętych w klasyfikacji środków trwałych:
– maszyn, urządzeń
– środków transportowych
– narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia

Przykładowe cele przeprowadzanych ekspertyz są:
– kredytowe
– kupno/sprzedaż
– egzekucyjne
– podatkowo-skarbowe
– spadkowe
– sądowe

Praca jest moją pasją, dzięki temu to co robię, robię z przyjemnością.

KONTAKT