Kilka słów o mnie

Ukończyłam Akademię Techniczno-Rolniczą na wydziale mechaniki i budowy maszyn w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Posiadam uprawnienia Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast- Rzeczoznawca Majątkowy nr 4111.

Uczęszczałam na kursy specjalistyczne, między innymi takie jak: szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych.

Operaty szacunkowe wykonuje według ustawowo przewidzianych podejść, metod, technik oraz zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych opracowanymi przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu.

Praca jest moją pasją, dzięki temu to co robię, robię z przyjemnością.

KONTAKT